Bänkar för rörelsehindrade

Bänkar för personer med nedsatt rörlighet kan användas för att skapa bastuutrymmen utan hinder.

  • • De lättåtkomliga bänknivåerna är lämpliga för Fortis-stolar
  • • Lättåtkomliga bänklösningar bl.a. för rullstolar