Stenbastur

Natursten kan användas för att skapa ett stämningsfullt bastuutrymme samtidigt som man njuter av värmen.

  • • Snyggt och mysigt
  • • Fördelar värmen behagligt
  • • Olika stennyanser kan kombineras